Welcome to Phramongkutklao Hospital

WebHostingLab

09 September 2016

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.....

Read more

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี

30 August 2016

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....

Read more

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

15 August 2016

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.....

Read more

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒

15 August 2016

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒.....

Read more

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • คลังข่าวเก่า

 

 

rtaamedpmc

pcm dpf
 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28