Welcome to Phramongkutklao Hospital

WebHostingLab

15 August 2016

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.....

Read more

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒

15 August 2016

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒.....

Read more

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

15 August 2016

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.....

Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

08 August 2016

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.....

Read more

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • คลังข่าวเก่า

 

 

rtaamedpmc

pcm dpf
 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28